Peuterspeelzaal Ienie Mienie

Welkom op de site van Peuterspeelzaal Ienie Mienie.

Ienie Mienie is een reguliere peuterspeelzaal en valt sinds 1 augustus onder Bink Kinderopvang.

Wij zijn gevestigd in de Da-Costaschool.
Lieven de Keylaan 56
1222 LH Hilversum.

06-12911182

Kom gerust eens langs. Dit mag op afspraak, maar ook spontaan tijdens onze openingstijden.

Het beeld dat veel ouders bij een peuterspeelzaal hebben is dat het de plek is waar leeftijdgenootjes elkaar ontmoeten, waar ze samen kunnen spelen en waar ze de eerste stappen zetten op weg naar de basisschool. Onder toeziend oog van een leidster.

Dit beeld klopt maar we doen nog meer. Wij vertellen u dan ook graag iets meer over ons werk en ons doel.

Een peuterspeelzaal is een voorschoolse voorziening waar gekwalificeerd personeel zich richt op de ontwikkeling van uw peuter. De peuterspeelzaal biedt kinderen van 2 tot 4 jaar de mogelijkheden tot optimale ontwikkeling, zowel cognitief en sociaal/- emotioneel, als op het gebied van de spraak en de motoriek. Waar nodig ontvangen peuters extra aandacht en aanmoediging. Het is een eerste speelse en educatieve voorbereiding op deelname aan ‘de samenleving van later’, te beginnen bij de basisschool.

Bovenstaande proberen wij onder andere door middel van:

  • Het in een veilige en vertrouwde omgeving stimuleren van de
    individuele ontwikkeling van de peuter, vanuit zijn/haar eigen mogelijkheden en onmogelijkheden
  • Peuters leren hoe zij kunnen deelnemen aan de samenleving, o.a.
    door hen te leren samen spelen en te leren omgaan met regels
  • Het vroegtijdig onderkennen van en doorverwijzen bij ontwikkelings- achterstanden en/of gezondheidsproblemen die de ontwikkeling van het kind kunnen verstoren

Wij hopen zo de overgang naar de basisschool makkelijker te kunnen maken.

De uitgangspunten zijn ook terug te vinden in ons pedagogisch beleid.

Thema's
Door middel van een thema leren de peuters spelenderwijs veel nieuwe woorden over een bepaald onderwerp. Dat kunnen de bekende onderwerpen zijn zoals de jaargetijden, kerst en sinterklaas maar ook bijvoorbeeld onderwerpen als winkel, groot en klein, kleuren, tellen of treinen.

Dagelijks wordt in de kring gezongen en voorgelezen over dat onderwerp zodat peuters de nieuwe woorden makkelijk eigen maken. Ook de knutselwerkjes worden dan binnen datzelfde thema gemaakt. Na een aantal weken veranderen we dan weer van thema en krijgen ze hun kunstwerkjes mee naar huis.

Tijdens bijzondere dagen zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en ook in het kader van de seizoenen wordt er feest gevierd. Er worden verhalen verteld, liedjes gezongen en werkjes gemaakt, die op deze special dagen betrekking hebben. Het is mogelijk dat er een beroep op u gedaan wordt om te helpen bij deze activiteiten. Wilt u actief meehelpen, geef dit dan door aan de leidsters.

Hier vindt u onze jaarplanning voor 2017/2018 . 

06-12911182  |  psz-ieniemienie@binkkinderopvang.nl
Bezoekers Ienie Mienie